CURRICULUM   VITAE

Geboren te Geel in 1944. 

Tekenen en schilderen zijn een familietrek. Nonkel zaliger, E.P. Mon Van Genechten, was een bekend Vlaams-Chinees kunstenaar, die nog les heeft gegeven in (de geschiedenis van de) klassieke Chinese schilderkunst aan de Fu Jen-universiteit  in Peking. Nicht Evelien Gysen geeft les in grafiek aan de academie van Herentals, achterneef Jef Gysen is leraar aan de academie van Arendonk. Beiden met verscheidene tentoonstellingen op hun actief. Nicht Mia Gysen geeft les in kalligrafie en is bovendien zeer ervaren in verschillende kunstrichtingen. Ook broers, een zus en andere familieleden zijn actief of actief geweest in de beeldende kunst.

Gust Gysen is lang lid geweest van Kunstkring Gagel van Oud-Turnhout, waar hij jaarlijks deelnam aan de groepstentoonstelling.

Driemaal ook deelgenomen aan een wedstrijd met tweemaal een nominatie:

 • - 1988: Prijs Alfons Waterschoot (genomineerd)

 • - 1991: Internationaal Cartoonfestival te Knokke-Heist (genomineerd)

 • - 1997: CSC "Kiezen voor kunst" (weerhouden in het verslag van de regionale TV: RTV)

Solotentoonstelling in de galerij Lanart (kasteel "Hof Ter Heyde") in Lichtaart. Nu is de vroegere eigenaar galeriehouder van "Bart Verheyen Galerie" in Knokke.

Organisator van de zeer succesvolle tentoonstelling Gysen & Co in 2012 met 8 leden van de Gysen-familie in "De Schrijnwerkerij" in Geel.

Verder ook enkele malen deelname aan de tentoonstellingen Kempart, de V'Art in Beerse en  in "Het Hofke van Chantraine" in Oud-Turnhout.

Verscheidene werken vragen wel extra uitleg, vooral omdat er vaak veel details worden weergegeven.

Stijlen: fantasie, realisme, surrealisme, soms portret en karikaturen.

Technieken: potlood, pastel, pen van meestal 0,10 of 0,13 mm (Oost-Indische inkt), balpen, gouache, acryl- en olieverf en enkele pogingen met airbrush. 

                                                                                                                                                             

Né à Geel en 1944

Plusieurs membres de sa famille se sont distingués dans l'art du dessin, de la peinture et d'autres techniques artistiques. Son oncle, R. P. Mon Van Genechten, aujourd'hui décédé, artiste flamand-chinois, a enseigné l'(histoire d') art chinois à l'université Fu Jen de Pékin. Sa nièce, Eveline Gysen, et son petit-neveu, Jef Gysen, enseignent dans des écoles de Beaux-Arts. Sa cousine Mia Gysen, enseigne la calligraphie et est en plus spécialisée en d'autres disciplines artistiques. Certains de ses frères et sœurs se sont aussi adonnés à des branches artistiques.

Gust Gysen a été membre de "Kunstkring Gagel à Oud-Turnhout", où il a participé chaque année à l'exposition collective.

Il a été nominé deux fois après avoir participé à trois compétitions, en:

 • - 1988: Prix Alfons Waterschoot
 • - 1991: Internationaal Cartoonfestival à Knokke-Heist
 • - 1997: CSC "Kiezen voor kunst" (à voir dans la rubrique d'expositions de la télévision régionale RTV)

Il a exposé à titre individuel à la galerie Lanart (château "Hof Ter Heyde ") à Lichtaart. Actuellement l'ancien propriétaire a la galerie "Bart Verheyen Galerie " à Knokke.

En 2012 il a organisé avec succès, avec 8 membres de famille, l'exposition Gysen &Co à Geel dans "De Schrijnwerkerij".

Il a également participé à plusieurs expositions comme Kempart, V'Art à Beerse, et dans "Het Hofke van Chantraine" à Oud-Turnhout.

Beaucoup de ses œuvres demandent des explications concernant les nombreux détails qui les caractérisent.

Styles : réalisme, surréalisme, fantaisie, parfois portrait et caricatures.

Techniques: crayon, pastel, plume en général 0,10 ou 0,13 mm (encre de Chine), stylo, gouache, peinture acrylique et à l'huile et quelques essais avec airbrush.

                                                                                                                                                            

Geboren in Geel in 1944. 

Die Gene für zeichnen und malen sind ein Merkmal der Familie. Sein verstorbener Onkel, E.V. Mon Van Genechten, war ein flämisch-chinesischer Künstler und hat chinesischer Kunst unterrichtet an der Fu Jen Universität in Beijing. Nichte Evelien Gysen und Grossneffe Jef Gysen geben Kunstunterricht in Akademien. Kusine Mia Gysen unterrichtet Kalligrafie und ist ausserdem spezialisiert in andere Kunstrichtungen. Auch Brüder und eine Schwester sind oder waren aktiv in der Kunst.

Gust Gysen war lange Zeit Mitglied von Kunstkring Gagel und hat dann jedes Jahr an Gruppenaustellungen teilgenommen.

Hat auch dreimal teilgenommen an künstliche Wettbewerbe und war zweimal nominiert

 • - 1988: Preis Alfons Waterschoot (nominiert)
 • - 1991: Internationaal Cartoonfestival in Knokke-Heist (nominiert)
 • - 1997: CSC "Kiezen voor kunst" (gezeigt auf TV-Kanal RTV)

Individuelle Ausstellung in der Galerie Lanart (in "Burg Hof ter Heyde"), heute Galerist "Bart Verheyen Galerie" in Knokke.

Organisierte in 2012, mit grossem Erfolg, eine Ausstellung mit 8 Familienmitglieder in "De Schrijnwerkerij" in Geel.

Partizipierte ebenso in verschiedene Ausstellungen wie Kempart, V'Art in Beerse und in "Het Hofke van Chantraine" in Oud-Turnhout.

Verschiedene Werke fragen mehr Erklärung, auch weil Sie so viel Details enthalten.

Stile: Realismus, Surrealismus, Fantasie, manchmal Porträt und Karikaturen. 

Techniken: Bleistift, Pastell, Zeichenfeder meistens 0,10 oder 0,13 mm (Chinesische Tusche), Kugelschreiber, Gouache, Acryl- und Ölfarbe, und einige Versuche mit airbrush.

                                                                                                                                                            

Born in Geel in 1944. 

The genes for the art of drawing and painting are a family feature. His deceased uncle, R. F. Mon Van Genechten, was a Flemish-Chinese artist who was teaching classical Chinese painting at the Fu Jen I,oversity in Beijing. Niece Evelien Gysen and grand-nephew Jef Gysen are teaching at Academies of Arts. Cousin Mia Gysen teaches calligraphy and is also specialized in other art disciplines. Also brothers and a sister are active or have been active in plastic arts.

Gust Gysen has been member for a long time in "Kunstkring Gagel", where he participated yearly in the group exhibition.

Participated also three times in an artistic competition and was nominated twice:

 • - 1988: Price Alfons Waterschoot (nominated)
 • - 1991: Internationaal Cartoonfestival in Knokke-Heist (nominated)
 • - 1997: CSC "Kiezen voor kunst" (shown on the TV channel RTV)

Individual exhibition in the Gallery Lanart (castle "Hof ter Heyde") in Lichtaart, actually the former owner has the  "Bart Verheyen Galerie" in Knokke.

Organized in 2012 and with great success the "Gysen & Co" exhibition with 8 family members in "De Schrijnwerkerij" in Geel.

Furthermore he participated in various exhibitions such as Kempart, V'Art in Beerse and in "Het Hofke van Chantraine" in Oud-Turnhout.

Several works require an extra explanation, also because of the many details on it.

Styles: realism, surrealism, phantasy, sometimes portrait and caricatures.

Techniques: pencil, pastel, pen mostly 0,10 or 0,13 mm (Indian ink), poster paint, acrylic and oil paint, and some trials with airbrush.

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin